Make your own free website on Tripod.com

SRIRACHA SCHOOL

::www.sriracha.ac.th ::
คุณคือคนที่

FastCounter by bCentral

news

ข่าวไทยรัฐ
ข่าวเดลินิวส์
ข่าวสด
มิตชน

ไทยโพสต์
แนวหน้า
ฐานเศรษฐกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
เส้นทางธุรกิจ
สยามกีฬา
กีฬาความเร็ว

ส่งเพจ

::142::
::152::
::162::
::1144::
::1500::
::1188::

::1800::
::GSM::

TV

:: TV 3 ::
:: TV 5 ::
:: TV 7 ::
:: TV 9 ::
:: TV 11::
:: ITV ::
:: UBC ::

ขอบคุณ
ผู้สนันสนุน
พื้นที่
 
วิชาการ
 
   
   
 
ภาษาไทย
 
   
   
   
   
 
พลานามัย
 
 
ศิลปศึกษา
 
 
การงาน
 
   
   
   

   
   
   
   
   


ยินดีต้อนรับ
ทุกท่านสู่เวปไซด์โรงเรียนศรีราชา

วันที่ 16 มกราคม 2545
เนื่องในวันครูแห่งชาติ
โรงเรียนศรีราชาขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่าน
และครู-อาจารย์ของเราที่ได้รับเกียรติบัตรผู้ดูแลนักเรียน
ประจำปี 2545
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ของโรงเรียนจากหมวดวิชาต่างๆ ทุกท่านภาระกิจผู้บริหาร

พบผู้นำชุมชน
วันที่ 6 ธันวาคม 2544
นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา
พร้อมด้วยนายวัฒนะ ปาละพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสมนึก บุญชู หัวหน้างานชุมชน พร้อมคณะ
เข้าพบผู้นำชุมชน นายพินิจ ประจักษ์แสงสกุล
นายกเทศมนตรีเทศบาลอ่าวอุดม
ณ ที่ทำการเทศบาล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

ร่วมงานสังคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา
นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง
พร้อมด้วยท่านนายอำเภอบรรจบ รุ่งโรจน์
และคณะเข้าร่วมในงานเลี้ยงครบรอบ 5 ปีของหนังสือพิมพ์ปประชามติ
โดยมี ส.ส.สนธยา คุณปลื้ม เป็นประธานในการเปิดงาน
(คลิกเข้าชม)

โรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนกกับชุมชนต้องไปด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันแและกัน
โรงเรียนศรีราชาได้เข้าร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมมากมาย
โปรดติดตามข่าวคราวถ้าเราได้จะนำมากระจายให้อ่าน

ในรั้วบ้านเรา

>> โรงเรียนศรีราชาได้พัฒนาทางด้านอาคารสถานที่ มีการทาสีอาคารใหม่ทุกหลัง รวมทั้งอาคาร ประกอบ พัฒนาปรับปรุงห้องน้ำใหม่
>>โรงเรียนศรีราชาพร้อมใจในการสมัครเป็นครูแกนนำอย่างพร้อมเพรียงกันทุกคน
>>ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์เรณุกานต์ วงศ์ภู่ดึ ที่ได้รรางวัล บุคคลสร้างสรรค์- เสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ประจำปี 2544 สาขาผู้อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย ด้านภาษา....จากนิตยสารกรุงเทพรายสัปดาห์ร่วมกับชมรมสตรีนักธุรกิจ สร้างสรรคสังคมไทย.
>>ในเทอมนี้โรงเรียนเรามีโอกาศต้อนรับอาจารย์ใหม่ อีก 3 ท่านที่ย้ายเข้ามาสู่รั้ว ฟ้า - แดง
>>ครูแกนนำของสหวิทยาเขตเจ้าพระยาศรีราชาขณะนี้กำลังตรวจที่หห้องพุทธรักษา....เฮ้อ.เหนื่อย
>>ผลประกาศอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า ผู้ที่ส่งผลงานครูแกนนำทุกท่านผ่านการประเมิน ใน
ระดับสหวิทยาเขตเรียบร้อยทุกท่าน ขอคอบคุณกรรมการทุกท่านที่ต้องเหน็ดเหนื่อย

ผลงานของนักเรียนโรงเรียนศรีราชา

จัดดอกไม้ แจกันให้สวย ๆ ด้วยถุงน่อง (คลิกเข้าไปชม)
เจ้าของผลงานนางสุวิมล ภาระกิจโลหะ

ความภาคภูมิใจของเรา


นางสมปอง ตันหนึง
อาจารย์ 2 ระดับ 8 โรงเรียนศรีราชา
รางวัลเกียรติยศ ที่ได้รับ ประจำปี พ.ศ. 25451
ครูดีศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2545
2
ครูผู้สอนที่พัฒนาการเรียนการสอน
3
อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น

นานาสาระ

ตามรอยพระบาท ร.5 , ประวัติศาตร์โบราณคดีไทย
ความเป็นมาของชนชาติไทย, 100 ปีสมเด็จย่า พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย, ล้านนาไทย, อาณาจักรสุโขทัย
พระมาหกษัตริย์สมัยสุโขทัย, แหล่งมรดกโลก
พระราชวังไทย , โบราณคดี, ดอยตุง
ห้องสมุดกฏหมาย , ห้องสมุดธรรม
ห้องสมุดดาราศาสตร์ , แผนที่ประเทศต่าง

แนะแนวการศึกษา, มหาวิทยาลัย ,
โรงเรียน
, ฟิสิกส์
, สารานุกรมและพจนานุกรม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหา
วิทยาลัย
เกษตรศาสตร
์ ,มหาวิทยาลัยบูรพา

,เอ็นทรานซ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

ผีเสื้อแสนสวย , อังกฤษออนไลน, อาชีพอิสระ , ดนตร
รู้เรื่องไทย , อัญมณีศาสตร , เขื่อนปากมูล , หอศิลป,
โลกวิทยาศาสตร์ , เรือนไทย , เกษตรไทย , บางปะอิน
รักษ์รถยนต , ดาราศาสตร , เบญจรงค, สิ่งแวดล้อม,
สารานุกรมและพจนานุกรม , ยารักษาโรค , พลังงาน
วิศวกรรมศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ทั่วไป, การเกิดแผ่นดินไหว 
กระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนภาพสวยๆ


แหล่งท่องเที่ยว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
น้ำตกชันตาเถร
สวนผีเสื้อ
สวนสัตว์เทศบาล
เกาะสีชัง
หาดบางแสน

ระกาศ
โรงเรียนศรีราชา
ประกาศสอบราคา

ผู้ที่ชนะการสอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุดมงานการโยธา
ทำสัญญาวันที่ 14 ม.ค.2545

ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
ฝ่ายธุรการ 038311098


มีอะไรเล่าสู่กันฟัง

สมุดเยี่ยม
Gest book

โรงเรียนศรีราชาเลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110โทร 038-311098
chalong@choncity.com
19/07/2001