| เกี่ยวกับเรา | หนังสือน่าอ่าน | รงเรียนในจังหวัดสระแก้ว| ข่าวสารการศึกษา | เยี่ยมชม
<<บริการสำหรับผู้เข้าชม>>

คำนวณภาษีฟรีครับ

ทำประกันภัยที่ไหนดี

<<สืบค้นข้อมูล>>

ข้อมูลโรงเรียน

ร่วมเผยแพร่ผลงาน

ค้นหาวิจัย / วิจัยการศึกษา

วิทยานิพนธ์

ครูแห่งชาติ/ครูต้นแบบ

ศึกษานิเทศก์ / ครูแกนนำ

หน่วยศึกษานิเทศก์ จังหวัดชลบุร

WEBBOARD

GUESTBOOK

โครงสร้างกระทรวงใหม่

  สัมมนา Online  

 

 

<<ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา>>
<<เรื่องน่ารู้สำหรับครู>>

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ร่างแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 9

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ใบประกอบวิชาชีพคร

การปฏิรูปการศึกษา

ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

การประกันคุณภาพ

โครงการครูแห่งชาติ

ระบบการประเมินคุณภาพ

ครูแกนนำ / ครูต้นแบบ

และมาตรฐานการศึกษา ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
รับสมัครโควต้าตรงของสถาบันการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้
มหกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา หลากหลายวิธีสอน
การวิจัยในชั้นเรียน มหัศจรรย์แห่งสมอง
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเขต 12 แนวทางการประเมินครูแกนนำและ

  ครูต้นแบบ สังกัดกรมสามัญศึกษา
<<GPA กรมสามัญศึกษา>>
Download

Website GPA

โปรแกรมสำนวนไทย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โปรแกรมคลังข้อสอบ

สถิตินักเรียนเข้ามหาวิทยาลัย

โปรแกรมสร้างแบบทดสอบอย่างง่าย

 แหล่งท่องเที่ยวในเขต 12 โปรแกรมAIS รุ่น 1.5 a
  คู่มือการใช้โปรแกรม AIS/
  แบบฟอร์มเก็บ/กรอกข้อมูล
จัดทำโดย ศึกษานิเทศก์สาระการงานและเทคโนโลยี
กรุณาติชมที่ somkid_s@thaimail.com   
โทร 0-3827-5990,0-3827-6062 โทรสาร 0-3827-5990
ท่านเป็นคนที่ ที่เยี่ยมชม
<< Web Directory >>

ธนาคาร / สถาบันการเงิน

รัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการศึกษา

ท่องเที่ยวทั่วไทย

ศิลปะ / วัฒนธรรม

สาระบันเทิง / กีฬา

บริการส่งเพจ เมล์การด์

คอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต

Search Engine

สอนการเขียนเว็บไซต

Free Website

รวมโรงแรม / ที่พักในไทย

โปรแกรมดี แจกฟรี

เว็บไซต์การศึกษาต่างประเทศ

เว็บไซต์โรงเรียนในเขต 12

การจัดทำงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานPBB

66 คำถามยอดฮิต
เกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

img1.gif


                 


Make your own free website on Tripod.com